świat w butelce…

czekam na
darowaną chwilę
parę słów…

otwieram korek
stary list
inne wymiary znów…

zbyt długo był
zamknięty świat
w butelce…