Rozszczelniony świat…

Zamykasz drzwi
Przed moim wzrokiem
Unikasz moich słów
Nowe znajomości
Wciąż zdobywasz
Przede mną znikasz…
Zamykam się
W kolejnym wersie
Przez szczelinę
Blask przenika
Do moich uszu,
zawiedzionej duszy
Sączy się śmiech…