z krzyku…

CSC_0055

jak ptak z głowy
wyrwana myśl
się niesie…

spacer po moście
osnutym mgłami
gdy sen nie przyszedł…

rozbudzony łzami

cisza w świątyni
najszczerszą
modlitwę wzniesie…

najpiękniejsze dzieła
cierpienie tworzy…

Reklama

powracamy…

DSC_0727

DSC_0736

nim odwiedzimy
bliskich z którymi
czas nas łączył
śmiech bawił…

powracamy myślami
do chwili
gdy ten człowiek
nas tu zostawił…

nim odwiedzimy
miasto umarłych
z malutkim
płomieniem…

w swych sercach
rozpalimy
wielki ogień
żywym wspomnieniem…